Muhteşem Tarih

sodom ve gomora

SODOM VE GOMORRA'NIN BAŞINA GELENLER

 

Zaman: İÖ 3150-1550
Mekân: Ürdün

Ve Rab Sodom üzerine ve Gomorra üzerine göklerden kükürt ve ateş yağdırdı; ve o şehirleri ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini ve toprağın nebatını altüst etti. TEKVİN 19:24-25

Sodom ve Gomorra kentlerinin yıkılması Kitabı Mukaddes'in Eski Ahit kitabında anlatılan en ilginç hikâyelerden biridir ve aynı hikâye Kur'an'da da yinelenmiştir. Başlıca karakterler en büyük patriyark olan İbrahim ile yeğeni Lût'tur.

Kentler bugün de hâlâ geçerli olan toprak hakları, eşcinsellik, ardıllık ve aile içi zina gibi ciddi ahlaki ikilemlerin yükü altındaydılar. Olay Kitabı Mukaddes ahlak kuralları için bir benzetme olarak görülmüşse de, bu kentlerin ve hikâyede anlatılan olayların varlıkları konusunda herhangi bir kanıt var mıdır?

KİTABI MUKADDES'İN HİKÂYESİ

Hikâyede İbrahim ile Lût, Kenan topraklarında çobanlar olarak sürülerini otlatırlar. Hayvanlar çoğalınca ülke ikisine de yetmez. Bunun üzerine İbrahim ayrılmalarına karar verir ve gideceği yeri ilk seçme hakkını Lût'a verir. Lût, Şeria Vadisinin bol sulu ovasını seçer ve "havzanın beş zengin kentinden" biri olan Sodom yakınlarına yerleşir. Diğer kentler Adma, Tseboim ve Tsoar'dır.

Ancak Sodom erkekleri günahkâr eşcinsellerdir ve Tanrı eğer pişmanlık getirmedikleri takdirde hepsini yok edeceği uyarısında bulunmuştur. İbrahim, Tanrı ile suçluların yanı sıra dürüst insanları da yok etmenin ahlaklılığını tartışır; sonunda Sodom'daki tek dürüst insanın Lût olduğu anlaşılır.

Lût'u Sodom'u bekleyen felaket konusunda uyarmak üzere iki melek gönderilir. Sodomlular Lût'un tanrısal ziyaretçilerini duyunca evine gidip görmek isterler. Kötü Sodomlular'ın melekleri taciz edeceklerinden korkan Lût, kalabalığa onlar yerine iki bakire kızını sunar. Melekler kapı önündeki Sodomlular'ı kör edip Lût'a ailesini alıp kaçmasını söylerler.

Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerine kükürt ve ateş yağdırırken Lût karısı ve iki kızıyla Tsoar kentine kaçmaya başlar. Ancak yolda Lût'un karısı Tanrı'nın arkasına bakmama emrine uymayınca bir tuz "direğine" dönüşür. Lût, Tsoar'da kalmaya korkarak kızlarıyla bir mağaraya sığınır. Kızlar uzun bir tecrit döneminden sonra kendilerine bir çocuk verip soylarının devamını sağlayacak bir erkek bulamayacaklarından korkarlar. Bu nedenle babalarını sarhoş edip ne yaptığını fark edemeyeceği bir sırada iğfal etmeye karar verirler. Bu zina birleşmesinden iki erkek evlat doğar: Moablılar ve Ammonoğulları kabilelerinin ataları olan Moab ve Ben-ammi.

Bu hikâyenin herhangi bir noktasının doğruluğu hakkında elimizde hangi kanıtlar vardır? Lût Gölü bölgesinde Sodom ve Gomorra hikâyesini doğrulayacak bazı doğal ve jeolojik olgulara rastlanılmıştır. Ayrıca, son zamanlardaki arkeolojik keşifler de kutsal kitabın hikâyelerine belirli bir inanılırlık kazandırmaktadır.

Sodom ve Gomorra'nın yıkılması: 16. yüzyıl başlarında bir Alman Kitabı Mukaddes gobleninden ayrıntı.

OLGULARIN DOĞAL OLARAK MEYDANA GELMESİ

İki büyük kara kütlesinin birbirlerinden ayrılması sonucunda Lût Gölü'nde sık sık depremler olur. Tarihi kayıtlardan başka yerlerde kentlerin geçmişte depremlerle yok olduklarını biliriz ve eğer bunlar fay hattı üzerindeyseler depremler de daha şiddetli olur. Aynı jeolojik süreç yeryüzünün en alçak su kütlesini de yaratmıştır.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 400 metre altında derin bir vadide yer alan Lût Gölü tuz oranı çok yüksek bir sudur, tuz yoğunluğu dibe doğru giderek artar ve kıyılarında sık sık tuz oluşumlarına rastlanır. Bu tuz sütunları kimi zaman bir tesadüf sonucu insan biçiminde olabilir ve Lût Gölü'ne düşen her şey kısa zamanda tuzla kaplanır ve gölde bakteriler dışında bitki ve hayvan varlığının yaşamasına engel olur. Bu nedenle Lût'un karısının tuz sütununa dönüşmesi hikâyesinin böyle bir olağandışı ama doğal süreçten kaynaklandığını düşünmek güç değildir.

Lût Gölü'nün diğer bir garip özelliği de zift bakımından zengin olmasıdır ve bu da zaman zaman iri topaklar ya da petrol birikintileri olarak yüzeye çıkar. Sodom ve Gomorra krallarının Suriye krallarıyla bir savaş sırasında kaçarlarken "zift kuyularına" düşmeleri olayı da akla bu durumu getirir (Ve Siddim Vadisi zift kuyuları ile dolu idi ve Sodom ve Gomorra kralları kaçtılar ve orada düştüler ve geri kalanlar dağa kaçtılar; Tekvin 14:10).

Dahası, Lût Gölü kıyılarının yumuşak kireçli topraklarında yumruk büyüklüğünde kükürt toplarına rastlanır. Eski Ahit'in Sodom ve Gomorra hikâyesini yazanlar, "kükürt taşı" adını verdikleri bu alev alan topları mutlaka biliyor olmalıydılar. O nedenle göklerden yağan ateş yağmurunun kentleri yakıp yıktığı hikâyesi bu garip nesnelerden kaynaklanmış olabilir.

   

(Solda) Lût Gölü çevresindeki yumuşak kireç tabakasının doğal erozyonu Lût'un karısının sonunu hatırlatan sütunla oluşturur. (Sağda) Lût Gölü'nün Erken Tunç Çağı yerleşimlerini (bir olasılıkla "ova şehirleri"ni) gösteren harita.

SODOM VE GOMORRA'YI ARARKEN

Kitabı Mukaddes bilginleri ve arkeologlar yüz yıldan uzun bir süredir Sodom ve Gomorra kentlerinin bulunduğu yerleri saptamaya çalışmaktadırlar. İlk önceleri bunların Lût Gölü'nün kuzeyinde mi yoksa güneyinde mı olduğu tartışılmıştı.

De Saulcy, 1851'de Lût Gölü'nün kuzeybatısında yaptığı bir araştırmada Eriha ve Kumran'ın kayıp kentler olduğunu ileri sürdü. 1920'lerde Peder Alexis Mallon'un kuzeydoğu kıyısındaki Teleylat Ghassul'da yaptığı kazılar büyük bir Kalkolitik Dönem (İÖ yaklaşık 3600) yerleşim birimini ortaya çıkardı ki, bu daha inanılır bir alternatif olarak görüldü. Bu önerinin aksayan yanı, çoğu bilimadamlarının Sodom ve Gomorra hikâyesinin yeraldığına inandıkları Tunç Çağı'nda (İÖ 3150-1550) bu alanda bir yerleşim izine rastlanılmamış olmasıydı.

1896'da bugünkü Şeria'da Medeba'da 6 ile 7. yüzyıldan kalma bir mozaik harita bulundu. Bu haritada Lût'un kaçtığı ilk kent olan Tsoar, Lût Gölü'nün güneydoğu uçundaydı. Klasik tarihçiler Diodorus, Strabon, Joscphus ve Tacitus ve daha sonra ortaçağ Arap coğrafyacıları Yakut, Mesudi, Mukaddesi ve İbn Abbas bu bölgeyi tarif etmişlerdi.

William F. Albright, Rahip Melvin G. Kyle, Peder Alexis Mallon ve diğerleri 1924'te bölgeyi araştırarak Tsoar'ın yerini doğrulamaya çalıştılar. Tsoar'ın Moab ülkesi olarak saptanması kendilerini, Kitabı Mukaddes'te Arnon olarak belirlenen Mucip Nehri'nin güneyini araştırmaya yöneltti. Lisan yarımadasını ve yakınlardaki vadileri araştırdıktan sonra çağdaş Safi kasabasının eski Tsoar olduğunda karar kıldılar. Sir John Maundevil de 1322 ile 1356 arasında Safi'yi ziyaret ettiğinde bu kuramı çok daha önce ileri sürmüştü.

Sodom ve Gomorra'nın araştırılmasına 1930'larda Lût Gölü'nün güneyindeki sığ havzayı araştıran Le P.F.M. Abel, F. Frank ve Nelson Glueck katıldılar. Bu tuz kaplı alan Eski Ahit'in "tuz denizinin yanındaki Siddim vadisi" tanımına uymaktadır (Bunların hepsi Siddim vadisinde [bir tuz denizidir] birleştiler,-Tekvin 14:3).

Konstantinos Politis tarafından yapılan son araştırmada Safi'nin gerçekten Tsoar olduğu anlaşıldı ve tam da Medeba haritasının gösterdiği yerde çıkmıştı.

"Havza şehirleri"nin (Ve Lût, Havza şehirlerinde oturdu ve Sodom'a doğru çadır kurardı; Tekvin 13: 12} Lût Gölü'nün suları altında kaybolmuş olduğu önerisi ilk kez 4. yüzyıl hacılarından Egeria tarafından ileri sürülmüştür.

Çok daha sonra 19. yüzyıl sonlarında William Lynch'in, Albright'ın ve Kyle'ın denizin kuzey ucunda olduğunu bildirdikleri birkaç küçük ada, günümüzde su altında kalmıştır. Lût Gölü günümüzde, ABD'nin uzay kuruluşu olan NASA tarafından, uydu fotoğrafları ve suyun altında da deniz tabanı incelemeleriyle araştırılmaktadır. Araştırmalar sonucunda ulaşılan genel yargıya göre, Sodom ve Gomorra'nın, kıyıdan çok, Lût Gölü'nün altında bulunabileceği kuramı kesinlikle inanılır gibi görünmektedir.

     

(Solda) Şeria'da Medeba'da bulunan 6-7. yüzyıl mozaik haritasında Lût'un Tsoar kenti dışında sığındığı yer gösteriliyor. (Ortada) Bab ed-Drah kazısında Erken Tunç Çağı'na (İÖ yaklaşık 3000) ait yanmış bir yerleşim alanı. (Sağda) Tuzdan oluşmuş Sodom Dağı'nın (Cebel Usdam) içi. Su, tuzu eriterek bu yüksek mağaraları oluşturuyor.

SON ARKEOLOJİK KANITLAR

Paul Lapp, Walter Rast, Thomas Shaub ve Burton MacDonald tarafından yakın zamanlarda eski kıyı boylarında ve Lût Gölü'nün güney havzasının jeolojik fay hatlarında araştırmalar ve kazılar yapılmıştır.

Araştırmacılar 1970'li ve 80'li yıllarda oralarda bir zamanlar büyük yerleşim alanları olduğunu keşfetmişlerdir. Bab ed-Drah gibi bazıları Erken Tunç Çağı'nda (İÖ yaklaşık 3000 yılları} yanarak yok olmuşlardır. Bunlar efsanevi "havza şehirleri" olabilirler mi? 1976'da bu kentlerin Suriye'deki Ebla'da bulunan Erken Tunç Çağı tabletlerinde yer aldıkları saptanmıştır. Bu keşif, kentlerin tarihi varlıklarını doğrulamakta mıdır?

Konstantinos Politis 1990'larda Safi yakınlarında Deyr'Ayn'Abata'yı kazmış ve ilk Bizans Hıristiyanları'nın Lût'un, Sodom ve Gomorra'nın yıkılmasından sonra Kitabı Mukaddes'te anlatılanlara göre, sığındığı mağara olduğuna inanılan mağaranın üzerinde inşa edilmiş bir kilise kalıntısı bulmuştur.

Erken ve Orta Tunç çağlan kalıntılarının bulunması da mağaranın Tekvin hikâyesinin geçtiği söylenen dönemde iskân edildiğini göstermektedir. Bu arada yakın çevrelerdeki kazılarda da benzer Orta Tunç Çağı eserlerine rastlanılmıştır.

Eski Ahit aslında bir ahlaki rehberlik kitabı olarak görülüyorsa da, çağdaş arkeolojik ve jeolojik keşiflerin Sodom ve Gomorra hikâyesinin yer almış olabileceği fiziki ve tarihi mekânları doğruluyor olması gayet ilginçtir.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ??? ??? ??, 09.01.2014, 05:39 (UTC):
one, often hinted

Yorumu gönderen: wholesale jordans, 08.01.2014, 14:57 (UTC):
Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this ahead of. So nice to discover somebody with some original thoughts on this topic. realy thank you for beginning this up. this web page is some thing that's necessary on the internet, somebody with a little originality. useful job for bringing something new to the web!

Yorumu gönderen: isabel marant dicker boots, 08.01.2014, 05:54 (UTC):
Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this ahead of. So nice to uncover somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this site is something that is needed on the internet, somebody having a little originality. valuable job for bringing some thing new to the internet!
isabel marant dicker boots http://www.store-isabelmarant.com

Yorumu gönderen: gucci ??? ???, 08.01.2014, 01:16 (UTC):
Mark Stockton,

Yorumu gönderen: retro jordans, 07.01.2014, 15:03 (UTC):
Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this ahead of. So nice to get somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this webpage is some thing which is necessary on the internet, an individual with a little originality. beneficial job for bringing some thing new to the net!
retro jordans http://www.bikerlife.co.uk/community/blogs.php?action=show_member_post&ownerID=3695&post_id=5937

Yorumu gönderen: cheap dr dre headphones, 07.01.2014, 07:38 (UTC):
It is an awesome gifts concerning on your loved ones. I would highly incourage people to go for this things will make a great gift. The actual sender performs outstanding day duty at getting some sort of things at occasion. I ordered our stuff every day back and I also reveived it really quick.

Yorumu gönderen: Sac Celine, 07.01.2014, 06:58 (UTC):
Attrayant sac Celine vous apportera plus que vous pouvez imaginer. Nouvelle arrivée Celine Crocodile Sacs Noir motifs sont normalement très simples mais chic, et c'est ce qui rend leurs créations regarder forever-chic et étonnant. Avec le nouveau Style Celine sacs à main, vous sera ne se soucient que vous n'avez pas de sacs à prendre lorsque vous souhaitez assister à certaines occasions importantes.
http://www.demenagement78.fr

Yorumu gönderen: isabel marant sneakers, 05.01.2014, 18:45 (UTC):
You created some decent points there. I looked on the internet for the issue and identified most people will go together with together with your web page.
isabel marant sneakers http://www.shoes-isabelmarant.com

Yorumu gönderen: mont blanc pens for sale, 05.01.2014, 15:27 (UTC):
Different damage figures, it is the perfect d cheap saleifferential because the defense, one of the best officers found only 1 damage, although the chances are very low.

Yorumu gönderen: Lululemon sale, 04.01.2014, 13:13 (UTC):
I bought it searching for a awesome gifts of my personal mother. The headphone emerged within a gorgeous purple tied package. This was the greatest looking present underneath your christmas time tree!! All headphone also seemed breathtaking, though my personal mom is actually big boned as well as the headphone is a little tight, then again it really is a good gifts! I adore they.

Yorumu gönderen: Chaussure Nike, 04.01.2014, 12:42 (UTC):
Les Vans ne sont plus à découvrir, des baskets qui sont très prisés par les jeunes...
Je suis vraiment contente de les avoir trouvé sur ce site, à un prix très intéressant alors que je les cherche depuis 1 mois et que les stocks sont dévalisés.
A savoir : La marque taille grand et il ne faut pas hésiter à prendre une taille en moins.
C'est ce que j'ai fait , et là, c'est Parfait !!
http://www.orofluido-revlon.fr/

Yorumu gönderen: Beats by dre pill, 04.01.2014, 03:26 (UTC):
I had gotten this particular as being a gifts of the sister, pleased mother. She loved that!! I became worried things ended up being going to be as well tiny because of the earlier feedback and how it seemed once I took your peak, but it in shape extremely well. They appears stunning on as well as in your lovely bundle it really is included as part of.

Yorumu gönderen: Hermes Sale, 03.01.2014, 21:38 (UTC):
It is an awesome present concerning ones family. I would strongly incourage people to go for our this will make a awesome gift. On transmitter performs a great time task in acquiring on stuff at time. I bought our things per day ago and I reveived it certainly fast.

Yorumu gönderen: click here, 03.01.2014, 15:58 (UTC):
Your web-site give me exceptionally productive data. I desire to say thanks to those peoples who contribute to this post. thanks. please keep posting.

Yorumu gönderen: Oakley Flak Jacket Sunglass, 03.01.2014, 04:13 (UTC):
The woman in white was on her feet, the throne gone. "I am as great as I am. What have your plans come to? Three thousand years and more of whispering in ears and pulling the strings of throned puppets like an Aes Sedai!" Her voice invested the name with all scorn. "Three thousand years, and yet Lews Therin walks the world again, and these Aes Sedai all but have him leashed. Can you control him? Can you turn him? He was mine before ever that straw-haired chit Ilyena saw him! He will be mine again!"

Yorumu gönderen: CCCCCCA, 03.01.2014, 02:47 (UTC):
AAAAAAAA

Yorumu gönderen: wow gold, 01.01.2014, 17:58 (UTC):
I need these kind of wow gold. They are simply vogue and comfortable. I reckon they're really attractive. We bring in them all all around you, also in the home, simply because its been stand out. A lot more webmasters cannot did actually see most things poor on them. Thank you for an extremely superb solution!

Yorumu gönderen: dre beats studio, 01.01.2014, 17:31 (UTC):
The remainder of the buttons just sequence by menu choices like deciphering for channels, or converting through the various information revenues such as date and time, info pace, signal level of quality, and latest programme outline for you. At a encouraged retail for $49.99, the telly Listener J3 truly does just that for numerous of the identical benefits the vast majority of exact same technological know-how.
dre beats studio http://www.beatsclubs.com/

Yorumu gönderen: isabel marant dicker boots, 01.01.2014, 11:30 (UTC):
I discovered your weblog web-site on google and check a number of of your early posts. Continue to keep up the really good operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to reading far more from you later on!
isabel marant dicker boots http://www.shop-isabelmarant.com

Yorumu gönderen: monster beats, 01.01.2014, 08:41 (UTC):
These monster beats are incredible! wherever they ended up spilled on, put on through sand, mud, filth & rain, on the beach! They had been a breeze to clean & look like new even after all that! I will always buy monster beats! I just hope they come out with more styles

Yorumu gönderen: beats by dre headphones, 28.12.2013, 19:39 (UTC):
These beats by dre headphones are astounding! the place they had been spilled on, put on through sand, mud, grime & rain, on the beach! They ended up a breeze to clean & look like new even after all that! I will always buy beats by dre headphones! I just hope they come out with more stylesBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol