Muhteşem Tarih

YAZDIĞIM MAKALELER

                                                             Muhteşem Kardeş Kanuni                                          

Muhteşem yüzyıl dizisinden sonra Muhteşem kanuni Muhteşem katil olarak sunuldu bizlere Türk halkı tabiatı gereği kardeş katili bir idareciyi hazmedemeyerek Muhteşem bir şekilde olaya tepki gösterdi bütün bu gelişmelerin yanında ben size Muhteşem bir kardeşlik hikayesi anlatmak istiyorum.

Pek bilinmez ama Kanuni Sultan Süleyman'ın üveys adında bir erkek kardeşi vardır üveys Yavuz Sultan Selimin  2.eşi olan Devletten dünyaya gelmiş olup Kanuni Sultan Süleymanın  6.Kardeşidir Yavuz Babasıyla yaşadığı sorunlar ve taht Kavgası yüzünden canına kıyılan 5 kardeşinin acısından 2.bir erkek çocuğu istememektedir kaderin cilvesi o ya üveys tamda yavuzun aklında bu fikirler olgunlaştığı sırada dünyaya gelir yavuz hiddetle karşı çıkar bu duruma fakat artık iş işten geçmiştir hamilelik evresini tamamlayan Devlet artık Yeni şehzade üveysi dünyaya getirmek için gün saymaktadır,fakat yavuzun düşüncesi  nettir üveys en ufak bir taht hayali kurduğu anda öldürülecektir.

Devlet padişahın bu düşüncelerini öğrendikten sonra bir gece sarayı terk eder molla babasının evine yerleşir oradan da İstanbula kaçarlar tüm bunlar olurken Üvey annesi devlete ve ve kardeşine bir tek isim yardım eder Üvey Kardeş Üvey Oğul O Zamanın Manisa Sancaktarı Sultan Süleyman . Belki de ileride Taht için kendisiyle Savaşacak olan Canını almak isteyecek Üvey kardeşi üveysi ve üvey annesini Babasından gizli olarak yanına alır üveysi yanında büyütür eğitimiyle kendisi ilgilenir üveysin varlığından sadece bir kaç isim haberdardır Yavuz sultan selim üveysi ve ailesini yıllarca aratır fethettiği üzerinden geçtiği her şehirde adamları vasıtasıyla üveysi ve eşi devletin izini sürer  fakat sanki buhar olup uçmuşçasına hiç bir yerde bulunamazlar  Şevkatli ağabey Sultan Süleyman Kardeşi Üveysin canına kıymak bir yana dursun Onun Eğitimiyle Saray adabıyla bizzat ilgilenir ve hatta çocukluk yıllarında beraber at koştururlar Yavuz ölüp, tahta Kanunî Sultan Süleyman geçince Çok geçmeden Üveys, padişahın buyruğu ile beylerbeyi olarak yemene atandı. 1547'de Üveys paşa bir çarpışmada yemende şehit düştü...

Ünlü Osmanlı tarihçisi Ali Efendi, künh-ül ahbar adlı yapıtında Üveys paşa'nın şehit olmuş haberi İstanbul'a ulaştığında Kanunî Sultan Süleyman'ın gözleri dolarak şöyle konuştuğunu yazar:

 

- O, benim baba bir kardeşimdi!

Coşkun Cünedioğlu

22.02.2014


 

KANUNİ'NİN TORUNLARIMIYIZ  ?

Son günlerde muhteşem yüzyıl dizisinden sonra Kanuni Sultan Süleyman Han'a karşı bir tepki bir nefret doğmuş durumda Osmanlı tarihine baktığımız zaman Kardeş katlinin sadece kanuni ile sınırlı kalmadığını görebiliriz ilk kardeş katli Osmanlı devletinin kurucusu Osman bey'in  amcası umur beyi öldürmesi vakasıdır daha sonra hemen hemen bütün osmanlı  padişahları kardeş kanı akıtmışlardır yavuz Sultan Selim 2 kardeşini ve onların oğullarını sultan 3.mehmet  19 erkek kardeşini öldürtmüştür(20 de kız kardeşini öldürdüğünü biliniyor) hanedanda buna benzer bir çok vaka vardır bilahare Fatih'te Kanunnamesinde bu duruma açıklık getirip kardeş katlini vacip kılmıştır . Kardeş evlat katlinin kanuni ile ilgili kısmı diziden dolayı bilinip kanuniye hatta şuan hayatta bulunan hanedanın üyelerine hakaret derecesinde bir tepkiye neden oldu Kanuni  yapması  gerekeni Dedesi fatihinde kanunnamesinde belirttiği yasaya göre hareket ederek devletin devamı bekası için evlatlarını katletti sadece mustafayı değil olayı dizilerden takip edenler ileride görecekler küçük oğlu beyazidi de yine kanuni öldürtecektir .

 Kardeş katli niçin gereklidir ?

Bu sorunun cevabını bizlere yine Tarih vermekte Yavuz her ne kadar isminden anlaşılacağı üzere çetin, güçlü, acımasız bir padişah olsa da Kardeşini affedebilecek kadar merhametliydi Tahta geçtikten sonra Kardeşi Şehzade Korkut'u öldürmek yerine ona Manisa sancağını verir Korkut ta Kardeşi yavuzun Hükümdarlığını tanır Yazık ki bir süre sonra  Sultan selime isyan ederek sonun başlangıcına neden olur  Yavuz ordusuyla manisayı kuşatarak korkutu ele geçirir bu kuşatma esnasında binlerce asker şehit düşer o an şehzade korkut öldürülseydi binlerce baba binlerce kardeş sağ olacaktı . Şehzadeler Dünyaya gelmiş en şanslı ve en şanssız insanlardır Türk Tarihinde Devletlerin Hemen hepsi taht kavgaları yüzünden yıkılmıştır bunu göz önüne alarak Tarihi olayları değerlendirmek gerek.

Coşkun Cünedioğlu

 

20.02.2014


TÜRKSOY

Kuşkusuz ki  Kendini  Türk  Hisseden her birey Ülkesinin Dünyada Küresel bir güç olmasını Can-ı gönülden istemektedir. Bu sebepten dolayı  Büyük Hayalleri gerçekleştirmek için. Her Ulus Bu işi Devlet Politikası haline getirerek  Kişilere bağlı olmaktan Çıkartırlar Peki Ama Mevcut Türk Cumhuriyetinin Devlet politikası nedir ? Tarihler 15 nisan 1987'i  Gösterirken Genç Cumhuriyetin Avrupa Birliği Macerası Boy Gösterip Günümüze kadar varlığını korumaktadır Bir dönem Rusçu-Komünist .Bir dönem Ve halen Amerikancı Olup  Somut bir başarı elde edemeyen Genç Cumhuriyet. 1980 li yılların sonuna kadar Dış politikasını kuzey komşusu eski SSCB'den gelecek Tehditlere göre düzenliyordu  Bunun sonucunda orta Asya'ya  Ve Türk Cumhuriyetleriyle İlişkiler istenilen derecede olmadı .Sovyetler Birliği dağılınca Geniş bir Türk Dünyası meydana geldi Bu durum beraberinde bazı fırsatları da getirdi Sahip oldukları Yer altı ve yer üstü zenginlikleri Batı Ve ABD'nin Dikkatini çekmiştir Fakat Türklerin Ana Devleti Olan Türkiye Cumhuriyetinin Bu Duruma pasif kalması İstenilen başarıyı elde edinilmesini engellemiştir . Mesela 20 eylül 1994 Tarihinde Azerbaycan petrol şirketi Sogar ile 12 yabancı şirketin 30 yıl süreli antlaşmasında ABD Şirketleri arslan payını(%60)Alırken İkinci payı Rus lukoile (%20) Üçüncü olarak Türkiye ye verilen oran ise Sadece % 6.75 de olmuştur .

1940 ların başından Günümüze kadar Kurtuluşu ABD'de Batıda Kuzey Komşusu Rusya da Arayan İktidar sahipleri Öte Tarafında Duran kardeşlerine üvey evlat muamelesi yapmışlardır. TÜRKSOY Birliği Kurularak Ortak ekonomi Ortak Tarih Ortak Geleceği olan Soya bağlı ulusal Birlik kurulabilir Bugün sadece Türkmenistan da Gaz rezervleri toplamı 2700 milyar m3,Yıllık üretim 100 milyon m3 Türkiye'nin 2012 Yılının ilk 9 ayında enerji ithalatı faturası 44 milyar 203 milyon dolara ulaştı Bu ithalatın 25'ini dış ticaret açığının yüzde70 ini oluşturdu Türkiye'nin İç dış Borcunun 300 Milyar dolar olduğu hesap edilirse durumun Vahameti Gözler önüne seriliyor Bütün bu gerçekler Bu kadar bariz bir şekilde Ortadayken neden göz  ardı edilerek ülke dövizinin dışarıya çıkması Engellenmiyor . Ekonomik ve siyasi temeller üzerine kurulacak Türklerin odak noktasında olduğu Bir AVRASYA BİRLİĞİ,Küresel güçlerin inşa etmeye çalıştığı "Yeni Dünya Düzenine" Karşı Türklerin Namuslu ve haysiyetli bir isyanı olacaktır Bu yapıldığı taktirde Avrasya coğrafyasını emperyalizmin arka bahçesi yapmak isteyenler hayal Kırıklığına mahkum olacaktır.

Güçlü bir Türk Dünyası Temennisiyle.

                                                                                   Coşkun Cünedioğlu 12.01.2013

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol