Muhteşem Tarih

yunan devleti

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

 

YUNAN(GREK) MEDENİYETİ

 - MÖ 1200'lerde Yunanistan'a gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler.
 - Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir.
 - Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi.
 - MÖ 7 ve 6 yy. Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler(Asiller yönetimi).
 - Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı. Böylece Tiranlıklar oluştu. Yeni kanunlar yapıldı. Halk bir takım haklar elde etti.
 - Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar.
 - Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu.
 - Tiranlıklar ilk defa İyonya'da görülmüştür.
 - Ortasınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi.
 - Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır.
 - İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir.
 - Isparta da 3 sınıf :Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
 - Atina: üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı
 - Isparta'yı yaşlılar meclisi, Atina'yı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu.
 - MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı.
 - Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu. Isparta üstün geldi.
 - İskender'in Yunanistan'ı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı.
 

YUNANİSTAN DA FELSEFE
 - Sokrat, Eflatun ve Aristo, en ünlü filozoflarıdır.
 - Sokrat àinsanları doğru yola getirmek için mücadele etmiş, çok düşman kazanmıştır. Yargılanmıştır.
 Eflatun; ideal devlet fikrini savunmuştur. Akedemia adlı ilk üniversitenin kurucusudur.
 Aristoàilimleri ilk defa tasnif etmiştir. Devlet yönetimiyle ilgili Politika adlı eserini yazmıştır.
 
TARİHÇİLİK
 - Herodot: Tarihçilerin babası kabul edilir. Ünlü Historia adlı eserinde Yunan tarihini yazmıştır. (MÖ 450 yıllarında yaşamıştır).
 - Tukudides: Peloponnes(Atina ile Isparta arasındaki) savaşlarını anlatmıştır.
 - Ksenofon: Hellenika ve Onbinlerin Ricatı adlı eserlerin sahibidir.
 
 TIP
 - Hipokrat: Her hastalığın bir sebebi olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde doktorlar Hipokrat yemini ile göreve başlarlar.
 
 YAZI, DİL ve EDEBİYAT

 - Fenike alfabesini kullanmışlardır (MÖ 8. Yy).
 - Homeros: İlk destan yazarıdır (MÖ 8. Yy) Eserleri: İlyada: Truva savaşlarını anlatır; Odessa: Truva savaşlarına katılan İthake Kralının esaretten kaçışını konu edinir).
 - Trajedi ve Komedi alanında ünlü isimler yetişti.
 
 YUNAN KOLONİLERİ

 - Yunanlılar MÖ 750-550 yıllarında uzak ülkelerde koloniler kurmuşlardır.
 - Kolonileri yerleşmek amacıyla kurmuşlardır.
 - Kadıköy ve İstanbul Yunan kolonisidir.
 
 DİN
 - Çok tanrılı dinleri vardır. Dini inanışlarının kaynağı Anadolu, Mezopotamya ve Girit'tir.
 - Tanrılarını ölümsüz, insanlar gibi düşünmüşlerdir.
 - Tanrılar evlenirler, savaşırlar, yerler ve içerlerdi. Yunan mitolojisi bu konuları işler.
 - Tanrılar, Olimpus'da, tanrı Zeus'un çevresinde toplanmışlardır.
 - Yunanlıların dini inanışları fikri gelişmeyi engellemez. Hayatta fedakârlık gerektirmez.
 - Yunanlılar, Tanrıların gazabından korunmak için müzik, eğlence, spor ve şiir yarışları düzenlerler. (Günümüzdeki olimpiyatlar bu şekilde doğmuştur)
 - Rahipler: Dini hizmetleri yerine getirmekle görevli memurlar sayılırlardı.
 
 SOSYAL ve İKTİSADİ HAYAT
 - Halk: Soylular (aristokratlar: büyük toprak sahipleri), tüccar ve sanayiciler, küçük toprak sahipleri (köylüler) ve köleler olmak üzere 4 sosyal sınıfa ayrılırdı.
 - Köylüler: Gelirlerinin bir kısmını aristokratlara verirlerdi. Geçinemeyince borçlanırlar, borçlarını ödeyemeyince de topraklarını ve özgürlüklerini kaybederlerdi.
 - Tüccar ve sanayiciler: Koloniler sayesinde zenginleştiler (orta sınıf)
 - Köleler: Hiçbir hakkı yoktu.
 ORDU
 - Kölelerin ayaklanmasından çekinen şehir devletleri, güçlü birer ordu bulundurmuşlardır.
 - IspartaàEn güçlü kara ordusuna sahipti. Krallığı devam ettiren tek şehirdir.
 - Atina; Güçlü deniz ordusuna sahipti. Arhonlar yönetiminde demokrasiye geçmiştir.
 
 HUKUK
 - Yunan kanunları ağır cezalar ihtiva etmekteydi.
 - Sınıf mücadelesi sırasında aristokratların haklarını korumak için yapmışlardır.
 - Drakon: Soyluların haklarını korumak için şiddete dayalı kanunlar yapmıştır.
 - Solon: Yaptığı kanunlarla köylülerin borçlarını sildi. Halkı gelirine göre 4 sosyal sınıfa ayırdı. Köleliği kaldırdı.
 - Psistratos: Yaptığı kanunlarla orta sınıfı güçlendirdi. Tarım, ticaret ve sanayi gelişti.
 - Klistenes: Yaptığı kanunlarla Atina'ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı. (seçim sistemi, meclis)
 - Demokrasiye karşı olanları tehlikeli insanlar ilan etti.
 
 EKONOMİ
 - Tarıma elverişli toprakların azlığından halk geçimini zeytin, balıkçılık, hayvancılık ve ticaret ile sağlıyordu.

 
İlkçağ     : Yazı ile başlar(MÖ.4000, 3500).
 Ortaçağ  : Kavimler göçü ile başlar.
 Yeniçağ  : İstanbul'un Fethi(1453).
 Yakınçağ : Fransız İhtilali(1789).
 
 NOT: İnsanlık tarihi için önemli olaylar çağların başlangıcı kabul edilmişlerdir.

ORTA ÇAĞ TARİHİ

(376 - 1453)

Roma Uygarlığı
Yunan Uygarlığı
Kavimler Göçü ve Sonuçları
Hz. Muhammed'in Doğumu ve Hayatı
İslamiyet'in Doğuşu
İslam Tarihi
Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu
Haçlı Seferleri
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
Yüzyıl Savaşları
Feodalizm
Kilise ve Papalık
Magna Cartaetiketler:orta çag tarihi:orta çağ tarihi ,orta çağ devletleri, orta çagda avrupa,orta çagda osmanlı,orta çağda kilise


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Uncharted 5 Gameplay, 21.03.2017, 08:25 (UTC):
Do you know about Uncharted 5 Gameplay?

Yorumu gönderen: isabel marant dicker boots, 03.01.2014, 07:01 (UTC):
This is the appropriate weblog for any individual who desires to find out about this subject. You comprehend so a lot its just about challenging to argue with you (not that I essentially would want?-HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Very good stuff, just outstanding!
isabel marant dicker boots http://www.shop-isabelmarant.com

Yorumu gönderen: dr dre headphones, 28.12.2013, 08:13 (UTC):
I use all day, dr dre headphones very easy to clear.

Yorumu gönderen: beats by dre solo, 22.12.2013, 23:47 (UTC):
I just got these nowadays and appreciate, like, adore them! I have been in search of mongolian sheep beats by dre solo,glad I chose these. Cannot wait to don them once again! I'm hooked!

Yorumu gönderen: tayfun, 10.12.2012, 15:12 (UTC):
işte orta çağ tarihi

Yorumu gönderen: Kristin, 25.03.2012, 05:46 (UTC):
Nice Nice Video. I really loved your video. Youtube can be a great asset for you. If you need any help itnegtg your video exposed, check out this site called tubeviews [dot net] It has really done wonders for me, I have built 3 Channels up with videos at top in position and this is my forth channel i'm going to working on.Yes! Yes! Yes! I love it!

Yorumu gönderen: fidawka, 07.03.2011, 08:21 (UTC):
cok guzelBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol