Muhteşem Tarih

KARAHANLILAR

 

KARAHANLILAR (840-1212)

        Karahanlılar, daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak, hükümdarların ve halkının çoğunluğunun Müslümanlığı seçtiği ilk Türk-İslâm devletidir. Bu sebeple Türk tarihi içerisinde Karahanlıların özel bir yeri ve önemi vardır.

 

        Hâkaniye ve İlig-Hanlar adlarıyla da anılan Karahanlı Devleti, başta Karluklar olmak üzere Çiğil, Yağma ve Tuhsı gibi Türk Boylarına dayanıyordu. Karluklar, Balasagun merkez olmak üzere Yedi-su bölgesinde bir devlet kurmuşlardı. Karluk yabgusu, bağlı bulunduğu Uygur Hakanlığı'nın 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine istiklâlini ilân etti. Kendisini Türk hakanlarının yasal halefi sayan yabgu Karahan unvanını aldı.

        Karahanlıların ilk hükümdarı olarak Bilinen Bilge Kül Kadır Han, Maverâünnehir'deki Sâmanî devleti ile mücadelelerde bulundu. Oğullarından Arslan Han ulu hakan olarak Balasagun'da, Oğulcak Kadır Han ise Talas'ta oturdular. Kadır Han 893'te başkenti Kaşgar'a nakletti. Bu dönemde yeğeni Satuk Buğra Han Müslümanlarla temas kurdu ve Karahanlı Devleti'nin başına geçince de İslâmiyet'i resmî din olarak kabul etti (920).

 

        Bu tarihten sonra Abdulkerim Satuk Buğra han adıyla anıldı. Ancak Karahanlı sınırları içersindeki halkın tamamiyle İslâmiyet'i seçmesi Satuk Buğra Han 'ın oğlu Baytaş zamanında gerçekleşmiştir.

        Karahanlı Hükümdarı Ebu Nasr Ahmed zamanında, kardeşi İlig Nasr tarafından Samaniler devletine son verildi (999). Ebu Nasr Ahmed Abbasi halifesi tarafından bir İslâm hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı hanı olmuştur. Karahanlı Devleti'nin sınırları Balasagun, Özkent ve Tarım Havzası'nın batı kısmı ile Karakurum dağları dolaylarına kadar genişlemişti. Güneyde Gazneliler ile komşu oldular ve mücadele ettiler. Ancak hanedan arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde devlet Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (1042). Doğu Karahanlıların başında Tamgaç Buğra Han; Batı Karahanlıların başında ise Ahmet Arslan Han bulunuyordu.

Karahanlılar dönemine ait en önemli eser Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan " Divan-ü Lugat-i Türk" tür.
     
 

Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211):

        Doğu Karahanlı Devleti'nin sınırları Kaşgar, Fergana, Balkaş gölü civarına kadar uzanmaktaydı. Devletin merkezi zaman zaman Balasagun, Talas ve Kaşgar şehirleri olmuştur. Doğu Karahanlı Devleti'nin ilk hükümdarı sayılan Tamgaç Buğra Han âdil ve dindar bir kişi olarak tanınmaktaydı. Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig bu hükümdara sunulmuştur. Doğu Karahanlı Devleti 1090 yılında Selçuklulara bağlandı. Devlet 1133 yılında Moğol asıllı Karahıtayların hâkimiyetine girdi. Bu durum 1211'e kadar devam etti. Bölgenin tamamı Cengiz Han tarafından istilâ edildi.

        Batı Karahanlı Devleti (1042-1212):

        Batı Karahanlıların sınırları batıda Aral gölünden doğuda Çimkent ve Özkent'e kadar uzanmaktaydı. Devletin başkenti önceleri Özkent idi. Daha sonra Semerkant ve Buhara devletin merkezleri olmuştur. İlk hükümdarları Ahmet Arslan Han idi.

        Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah bir Karahanlı prensesi ile evlenerek iki devlet arasında akrabalık kurdu ve böylece Karahanlıları kendisine bağladı (1089). Selçukluların Katavan Savaşı'nda yenilmesiyle beraber Batı Karahanlılar da Karahitay hâkimiyetine girmişti (1141). Harzemşahlar bölgedeki Moğol hâkimiyetine son vermiş, son Karahanlı hükümdarı Osman Han'ı da ortadan kaldırarak, bu devleti yıkmışlardır (1212).

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: beats by dre studio, 28.12.2013, 02:12 (UTC):
The beats by dre studio is very pleasant, not simply the fashion also sense so wonderful and fashion, in particular in specific days.

Yorumu gönderen: yasemin, 26.04.2011, 05:01 (UTC):
ne oluyu lan

Yorumu gönderen: hamza, 06.03.2010, 13:06 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: Buğrahan, 11.02.2009, 16:12 (UTC):
neresi saçma bunun gerizekalı senin geçmişini anlatıyo aptal ........

Yorumu gönderen: ayça, 12.01.2009, 19:21 (UTC):
bence saçma gerice

Yorumu gönderen: ertu, 08.01.2009, 20:23 (UTC):
benimsiteme girersen memlun olurum

Yorumu gönderen: ece, 30.12.2008, 15:08 (UTC):
benim sitem zekicocuk

Yorumu gönderen: nazlı, 29.12.2008, 13:16 (UTC):

Yorumu gönderen: kübra, 25.12.2008, 15:55 (UTC):

Yorumu gönderen: katılıyorum, 25.12.2008, 08:28 (UTC):
Evet güzel site kuran iyi etmiş bu arada benim sitemede girerseniz sevinirim üye olmadan hiçbirşeye bakamazsınız

Yorumu gönderen: sanane, 23.12.2008, 20:52 (UTC):

Yorumu gönderen: bengü, 23.12.2008, 18:26 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: ayşe, 12.12.2008, 09:12 (UTC):
bence çok güzel bir site bu siteyi kurdugunuz için temrikler:D

Yorumu gönderen: fhgfb, 27.11.2008, 12:07 (UTC):
çok kötüBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol