Muhteşem Tarih

İltutmuş

İltutmuş
İltutmuş

 

 

Delhi Türk Sultanlığının kurucusu ve ilk hükümdârı. Aslen Türkistanlı olup, İlbârı kabîlesinden Aylam Hanın oğludur. Baba yurdundan kaçırılıp, köle olarak satıldı. Buhâra?da ilim sâhibi bir zât, zekâ ve kâbiliyetini keşfedip, satın aldı ve onu en iyi şekilde yetiştirdi. Lahor Sultânı Kutbeddîn Aybeg, nâmını duyduğu İltutmuş?u Hindistan?a getirtip satın aldı.

İltutmuş, kâbiliyet, ilim ve zekâsıyla kısa zamanda Aybeg?in özel muhâfız alayı komutanlığına yükseldi. Gwalyar?ın fethi üzerine buranın, daha sonra da Bedaun bölgesinin vâliliğine tâyin edildi. Bilâhare Emîrü?l-ümerâlığa getirildi. Sultan Aybeg?e damat oldu. Kutbeddîn Aybeg?in 1210?da ölümü üzerine, evlatlığı Aram Şah başa geçti ise de birliği sağlayamadı. Devlet adamları, Şemseddin İltutmuş?u başa geçirdiler (1211). Aram Şah, îdâm edildi. Muhâliflerini bertaraf eden İltutmuş, Celâleddîn Harezmşah?ın Hindistan topraklarını bölme çalışmalarını bertaraf etti (1222).

Orta Asya?da Moğol zulmünden kaçan Müslüman Türkleri memnûniyetle kabul edip, bunlarla ordusunu güçlendirdi. Lahravti (1225), Sind (1228), Gwalyar (1232), Malvo (1234) seferlerini yaptı. Vindhya Dağlarının kuzeyindeki bütün Hindistan topraklarını Delhi Sultanlığı sınırları içine aldı. Onun fetihleri ve Hindistan?da İslâmiyeti yayma çalışmaları, Bağdat?taki Abbâsî Halîfesi Mustansır-billah (1226-1242) tarafından takdirle karşılandı. Halîfe, İltutmuş?a hil?at gönderip ?Nâsır-ı Emîrü?l-Mü?minîn? unvânını verdi. Bu sâyede Abbâsî halîfesince tanınan Hindistân?ın ilk Müslüman hükümdârı oldu. 1229 yılından sonra, Nâsır-ı Emîrü?l-Mü?minîn unvânı ile paralar bastırdı. 1236 yılında vefât eden İltutmuş?un yerine önce oğlu Fîrûz Şah, sonra da kızı Râziye Begüm Sultan (1236-1240) geçti. Sonra sıra ile, İltutmuş?un diğer oğulları; Behram, Mes?ûd ve peşinden de Mahmûd Şah (1241-1266) tahta geçtiler. (Bkz. Delhi Türk Sultanlığı)

İltutmuş, ilim sâhibi bir kimseydi. İlme ve ilim sâhiplerine hürmet ederdi. Devrinde yaşayan Muînüddîn Çeştî, Kutbeddîn Bahtiyâr Kâkî, Bahâüddîn Zekeriyyâ, Ferîdüddîn Genc-i Şeker, Hâce Ahmed Buhârî, Kâdı Hamîdeddîn Nâgurî gibi âlimlerin duâlarını alıp, nasîhatlerinden istifâde etti. Dînî ve sosyal eserleri tâmir ve yenilerini inşâ ettiren İltutmuş, Kutbeddîn Aybeg?in Delhi?de başlattığı Kutb Câmii ve Kutb minâreyi ve Ecmir?deki câmiyi tamamlattı. Bedaun?da da bir câmi yaptırdı.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: a auto insurance, 09.04.2012, 07:19 (UTC):
Anonymous diyor ki:saniyorumki insanlar buna turk halkinin bir kismida dahil turkun , turklerin , turkiyenin bagimsiz ve bolunmezligini unutmus durumda. ama bizler bunu bilen kisiler degil turkiyenin yarisini ( avrupalilar tarafindan kurdistan olarak bilinen ve anilan kismi ) birtek tas parcasini bile vermeyiz verdirmeyiz


Yorumu gönderen: cialis, 25.03.2012, 01:48 (UTC):
Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as


Yorumu gönderen: Jennifer, 23.03.2012, 04:33 (UTC):
aynı şekilde bende ışıklar askeri hava lnsesiide okudum . ben daha bu sene ilk df6nemin son perşembe gfcnfc ayrıldım ayrılmadan f6nce bfctfcn df6nem boyunca e7eşitli sebeplerle ayrılan f6ğrencilerin gf6revleri bana verildi. devrelerim sınavlara e7alışırken ben bu gf6revlerle uğraşmak zorunda kaldım . bu seneye kadar hep devre sıralamasında ilk 60 da oldum ama buna rağmen hie7bir zaman kıdemli see7ilmedim yunun yfczfcnden ve gf6revlerden dolayı hep bir işle meşguldfcm . ona rağmen e7alıştım fizik olimpiyatlarına see7ildim .benden bu kadar gf6revin yanında derslerden verilen gf6revlerimin de tam olarak yapılması istendi ben yine yılmadım e7alıştım genel olarak yaptım yetişemediğim yerlerde arkadaşlarımın yardımıyla tamamladım . bir gfcn yapılan defter kontrolfcnde benim f6devimi arkadaşımın defterinden gee7irdiğim tespit edilmişti . aynı zamanda ben kontrol ie7in defterler toplandığında ben arkadaşımın defterinden yararlandım demiştim . herseye rağmen rapor edildim ve savunmamı aldım . bu sfcrece kadar normal giden durum değişmeye başladı .ipimi e7ekmeye e7alışan komutanlarım olayı bfcyfctmek ie7in beni kopya e7ekmekle sue7ladılar . bana f6dev gee7irmenin kopya olduğunu sf6yleyip disiplin kuruluna e7ıkarılacağım sf6ylendi . ama sene başında yaşanan bir olayda benim gibi f6dev gee7irenlere sadece 2 ihtar verilmişti . bilmiyorum neden ben bu şekilde sue7landımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol